Zapytania

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytań o ofertę dla współpracowników i podwykonawców!

Zobacz wszystkie zapytania

O nas

Jesteśmy innowacyjną polską spółką blisko powiazaną z Air Fusion Inc. Zajmujemy się inspekcją turbin wiatrowych oraz rozwojem platformy AirFusion Wind do automatyzacji wykrywania i klasyfikacji uszkodzeń łopat z użyciem mechanizmow AI.

Więcej

Zapytania o oferty

Informujemy o zakończeniu i rozstrzygnięciu zapytań ofertowych
Zmiany w zapytaniach!
W dniu 2019-06-12 zostały wprowadzone następujące korekty do poniższych zapytań ofertowych:
 1. Data ważności zapytań została wydłużona do 2019-06-18 (koniec dnia). Odpowiednie poprawki zostały naniesione do wszystkich załączników.
 2. Data ogłoszenia zapytań w załącznikach została poprawiona na 2019-06-10.
 3. Data startu prac projektowych dla Głównego Architekta, Kierownika Projektu i Specjalisty QA została ustalona na 2019-06-24.
 4. Data startu prac projektowych dla podwykonawcy została ustalona na 2019-06-24.

Główny Architekt - zakończone

data ogłoszenia: 2019-06-10
data ważności: 2019-06-18 (koniec dnia)
główne zadania:
 • Projektowanie architektury systemu do masowego przetwarzania obrazów w środowisku AWS;
 • Projektowanie algorytmów Machine Learning dla automatycznej klasyfikacji elementów konstrukcyjnych na zdjęciach i identyfikacji uszkodzeń;
 • Projektowanie pieplineów Machine Learning dla uczenia algorytmów klasy CNN w trybie on-line;
 • Analiza i projektowanie mechanizmów integracji z bieżącymi systemami Air Fusion Sp. z o.o.;
 • Nadzór merytoryczny nad rezultatami badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • Dokumentowanie prac badawczych i rozwojowych;
 • Realizacja zadań Product Owner’a w zespole projektowym.

Ogłoszenie: Informacje

Zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe_KPAI_012019_AF-GA

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_KPAI_012019_AF-GA

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KPAI_01/2019_AF z dn. 10 czerwca 2019 r. na wykonanie prac B+R do projektu pt. „Moduł platformy AirFusion do segmentacji obrazu i douczania sieci neuronowych, usprawniający automatyczną detekcję usterek na elementach infrastruktur” do końca dnia 18 kwietnia 2019 r. została złożona jedna oferta:
 1. Clar Michał Kłosiński
W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 19 czerwca 2019 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.
Oferowana stawka netto: 155 PLN/h

Kierownik Projektów - zakończone

data ogłoszenia: 2019-06-10
data ważności: 2019-06-18 (koniec dnia)
główne zadania:
 • Koordynacja badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez zespół projektowy;
 • Dokumentowanie i raportowanie postępów prac projektowych;
 • Organizacja prac projektowych zgodnie z metodyką Scrum;
 • Realizacja zadań Scrum Master’a w zespole projektowym.

Ogłoszenie: Informacje

Zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe_KPAI_012019_AF-KP

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_KPAI_012019_AF-KP

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KPAI_01/2019_AF z dn. 10 czerwca 2019 r. na wykonanie prac B+R do projektu pt. „Moduł platformy AirFusion do segmentacji obrazu i douczania sieci neuronowych, usprawniający automatyczną detekcję usterek na elementach infrastruktur” do końca dnia 18 kwietnia 2019 r. została złożona jedna oferta:
 1. GTI Grzegorz Timoszuk
W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 19 czerwca 2019 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.
Oferowana stawka netto: 125 PLN/h

Specjalista QA

data ogłoszenia: 2019-06-10
data ważności: 2019-06-18 (koniec dnia)
główne zadania:
 • Opracowanie metodyki zapewniania jakości i wymagań dla automatyzacji testów w projekcie;
 • Tworzenie planów testów, scenariuszy testowych;
 • Weryfikacja jakości dostarczonych rezultatów;
 • Planowanie i nadzór nad testami integracyjnymi i akceptacyjnymi z aktualnym systemem Air Fusion Sp. z o.o.;
 • Nadzór nad jakością prac badawczych realizowanych w projekcie.

Ogłoszenie: Informacje

Zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe_KPAI_012019_AF-QA

Formularz ofertowy: Formularz_ofertowy_KPAI_012019_AF-QA

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KPAI_01/2019_AF z dn. 10 czerwca 2019 r. na wykonanie prac B+R do projektu pt. „Moduł platformy AirFusion do segmentacji obrazu i douczania sieci neuronowych, usprawniający automatyczną detekcję usterek na elementach infrastruktur” do końca dnia 18 kwietnia 2019 r. została złożona jedna oferta:
 1. JK Jacek Kruszewski
W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 19 czerwca 2019 r. analizy stwierdzono, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.
Oferowana stawka netto: 115 PLN/h

Wykonawca Projektu - zakończone

data ogłoszenia: 2019-06-10
data ważności: 2019-06-18 (koniec dnia)
opracowanie modułu umożliwiającego analizę obiektów o skomplikowanej budowie oraz w przypadku, gdy mamy małą ilość danych treningowych. Komercyjnie dostępne narzędzia do segmentacji obrazu nie są wystarczające dla firmy Air Fusion Sp. z o.o., rezultat projektu pozwoli także na lepsze dotrenowanie sieci neuronowych w przypadku małej ilości danych treningowych.

Zapytanie ofertowe: Zapytanie_Ofertowe.pdf

Załącznik 1 - Formularz ofertowy: Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań: Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udziału_w_postepowaniu.docx

Załącznik 4 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_lacznym_zaangazowaniu_zawodowym_wykonawcy.docx

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KPAI_01/2019_AF z dn. 10 czerwca 2019 r. na wykonanie prac B+R do projektu pt. „Moduł platformy AirFusion do segmentacji obrazu i douczania sieci neuronowych, usprawniający automatyczną detekcję usterek na elementach infrastruktur” do końca dnia 18 kwietnia 2019 r. została złożona jedna oferta:
 1. „7bulls.com” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES WYBRANEGO WYKONAWCY:
„7bulls.com” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Szucha 8
00-582 Warszawa

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
24/06/2019 – 31/10/2019
STAWKA GODZINOWA NETTO: 200 zł/h
CAŁKOWITA KWOTA NETTO: 736 000,00 zł

Kontakt

Air Fusion sp. z o.o.


NIP: 5581868718
KRS: 0000727203
Airfusion jest częściowo finansowane z grantów pochodzących z: